Disclaimer

Deze website is een uitgave van KrijnenAdvies. Door de betreffende webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De gepubliceerde informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het kan evenwel voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. KrijnenAdvies geeft nadrukkelijk aan niet veran twoordelijk te zijn voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen die hieraan verbonden zijn. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Evenmin is KrijnenAdvies aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onmogelijkheid deze te raadplegen. De site bevat links naar websites en bestanden van andere partijen. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. KrijnenAdvies heeft geen zeggenschap over de bedoelde websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.