Strategische planvorming & publieke communicatie


Op dit terrein worden de volgende diensten aangeboden:


  • Het verbinden van de strategische visie en interne beleidsproces, onder meer tot uiting komend in beleidsplannen en werkprogramma’s


  • Het op grond van de ontwikkelde visie in samenspraak met de organisatie opstellen van een plan voor strategische communicatie voor public affairs


  • Het organiseren en modereren van verschillende soorten bijeenkomsten, zoals perspresentaties, publieke debatten, conferenties en andersoortige bijeenkomsten met een inhoudelijk-strategische inslag