Verkenning & onderzoek

Op dit terrein worden de volgende diensten aangeboden:


  • Het zorgdragen voor de uitvoering van (verschillende typen) verkenningen in zowel de taakomgeving als de bredere¬†maatschappelijke context (in o.m. economisch, politiek, bestuurlijk, sociaal en cultureel opzicht), met gerichte inzet van methoden (waarbij gekozen kan worden uit een breed repertoire: desk-research, dossieraanleg, scenario-ontwikkeling, beleidsevaluatie, trendverkenning, toekomstprojectie, kwalitatief en kwantitatief wetenschappelijk onderzoek, brainstorming, interviews met deskundigen, arena- en dialooggesprekken et cetera)


  • Het zodanig vastleggen en toegankelijk maken van de uitkomsten van een verkenning dat de onderneming of instelling hiervan optimaal¬†kan profiteren


  • De resultaten van de uitgevoerde verkenning(en) omzetten in adviezen over visieontwikkeling voor het bestuurlijk en leidinggevende echelon van de organisatie, al dan niet resulterend in de aanbeveling om de strategische visie verder aan te scherpen