Visieontwikkeling & reflectie

Op dit terrein worden de volgende diensten aangeboden:


  • Intensieve interactie over sleutelkwesties met de directie en/of het management om in kaart te brengen welke vraagstelling(en) het meest  relevant is (zijn) en welke focus in de ontwikkeling van een strategische visie het meest geschikt is


  • Het in nauwe samenwerking met de opdrachtgever ontwerpen en uitvoeren van een traject voor visieontwikkeling , uitmondend in een brede strategische visie, een dynamische toekomstagenda of een meer toegespitst mission statement; ook op deelterreinen kan een visie worden ontwikkeld


  • Creatieve denksessies, dialoogbijeenkomsten, symposia, werkconferenties , indien nodig voorafgegaan door of in combinatie met verkennende activiteiten


  • Het vastleggen van (tussen)resultaten van het visieontwikkelingstraject (schriftelijk, digitaal, audiovisueel) en het toegankelijk maken van deze informatie voor de organisatie; het verzorgen van de interne communicatie en de onderlinge gedachtewisseling hierover