Mijn cv


Opleidingen

Henk Krijnen, geboren in 1952, studeerde in de eerste helft van de jaren zeventig aan de sociale academie in Breda. Na het behalen van het diploma cultureel werk trok hij naar Amsterdam. In die stad rondde hij aan het begin van de jaren tachtig (cum laude) zijn studie politieke wetenschappen af. Hij verdiepte zich onder meer in de theoretische politicologie, politieke en sociale geschiedenis, de massapsychologie, de cultuursociologie en de ideologietheorie. Enige tijd later volgde hij een tweejarige opleiding hoger management voor non-profit organisaties (bij ISW/IBW). Vervolgens verdiepte hij op postacademisch niveau zijn kennis en vaardigheden op het vlak van strategisch management (bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, USBO; toen het Centrum voor Beleid en Management). Hij voltooide aldaar de tweejarige Leergang Strategisch Management voor de non-profit sector (cum laude). Door de jaren heen nam hij deel aan cursussen van de meest uiteenlopende soort. Vermeldenswaard zijn trainingen op het gebied van uitgeverij, management in de journalistiek, kennisontwikkeling, computergebruik, project- en programmamanagement, communicatie en HRM (competentiemanagement, beoordelingssystematiek, ziekteverzuimbegeleiding en dergelijke). Tevens participeerde hij intensief in een cyclus van supervisiegesprekken.

Werkervaring

Reeds op jonge leeftijd deed Henk Krijnen werkervaring op. Zo werkte hij als (aankomend) arbeidsanalist, sales medewerker en bibliothecaris. Ook liep hij stages: bij de lokale en landelijke omroep, en in het buurt-, jongeren- en kinderwerk. Een tijdlang was hij voorzitter van de plaatselijke afdeling van een politieke partij en van een studentenvereniging. Hij gaf les in de politicologie aan de universiteit (en werkte korte tijd ook als docent op de sociale academie). Een aantal jaren werkte hij als coördinator van een wetenschappelijk bureau van een politieke partij. Op verschillende momenten leidde hij strategische projecten op het vlak van politieke ideeënontwikkeling en meerjarenbeleid. Krijnen was een aanzienlijke periode hoofdredacteur van een politiek-cultureel magazine. Daarnaast verrichtte hij (eind)redactionele werkzaamheden. Hij werkte als senior stafmedewerker van een landelijk kennisinstituut voor vrijwilligersmanagement dat zich richtte op organisaties en instellingen in de civil society. Ook werkte hij geruime tijd als manager bij een landelijk kennisinstituut voor de multiculturele samenleving, onder meer als hoofd Informatie en hoofd Verkenning & Strategie. Sinds 2008 runt hij een eigen bedrijfje, te weten: KrijnenAdvies - Strategische visieontwikkeling voor de publieke zaak. Hij adviseerde besturen, teams en redacties bij verschillende publieke organisaties, de lokale overheid en bij burgerinitiatieven. Ook coachte hij intensief meerdere directeuren, leidinggevenden en professionals. Krijnen was drie jaar hoofdredacteur van het magazine MO/Samenlevingsopbouw, een vaktijdschrift voor wijkontwikkeling. Hij is zelfstandig publicist en interviewde recentelijk vele personen uit de sociaal-publieke sector en academische wereld, zoals: Hans Boutellier, Godfried Engbersen, Hans van Ewijk, Arnold Reijndorp, Jos van der Lans, Nico de Boer, Wim Hafkamp, Jan Steyaert, Ella Vogelaar, Frans Berkers en Kitty de Laat. Momenteel werkt hij aan een artikelenserie over 'community development'.

Kernbezigheden

 • Visie- en strategieontwikkeling
 • Management en leiding geven
 • Kennisontwikkeling, strategische communicatie en organisatieadvisering
 • Sturing van management- en adviestrajecten (op het gebied van visie- en missieontwikkeling, meerjarenbeleid, werkplanvorming, kennismanagement, beleidsevaluatie, uitgeverij en informatiebeheer) en van complexe inhoudelijke projecten (onder meer op het vlak van sociale zekerheid, civil society en multiculturele samenleving)
 • Schrijven en redigeren
 • Het modereren van bijeenkomsten (debatten, workshops, seminars, perspresentaties) en conferenties (organisator, voorzitter, spreker)

Passies

 • Brabant & Vlaanderen
 • Voetbal & wielrennen
 • Parijs & Antwerpen & Amsterdam
 • Wandelen & slenteren
 • Varen door Holland
 • Fotografie